Çfarë ofroj

Dedikuar për t’i ndihmuar njerëzit dhe organizatat të rriten

Këtu do të gjesh një përmbledhje të përgjithshme të asaj që mund t’u ofroj individëve ose skuadrave. Mund të më kontaktosh nëse pyetja jote nuk është përmendur.

Mentorim Individual
Trajnim për jetën: Të zbulosh hapin e radhës, balanca punë-jetë, komunikim (ndërkulturor), menaxhimi i konflikteve, procesimi i traumave
Trajnimi i drejtuesit: Identiteti yt si drejtues, drejtimi i njerëzve dhe detyrave, strategji, zhvillim organizativ

Trajnim ekipi
Për ekipe OJF, komunitete besimi, misione, etj.
Bashkëpunim, komunikim, menaxhim konflikti, zhvillim i skuadrës, strategji (afatgjatë), rritje personale dhe profesionale, zotërim, fuqizim

Specifika:

– Unë ofroj shërbim trajnimi pavarësisht pozitës, gjinisë, fesë apo racës.

– Mund të më kontaktosh gjithmonë për një telefonatë ‘prezantimi’ apo për çaj (ose kafe😊)

– Mund ta zhvilloj trajnimin në vendndodhjen tuaj (p.sh. në një organizatë) por gjithashtu mund t’ju ftoj në një vendndodhje në Tiranë, kryeqyteti i Shqipërisë. Sipas kërkesës, unë ofroj trajnim online apo përmes video call.

– Mund të trajnoj dhe mësoj në anglisht, shqip dhe holandisht.

Dedikim – Për rritje personale dhe profesionale

(Visited 11 times, 1 visits today)