Blog

A New Beginning

Për një fillim të ri

Në hapësirat “pa vend” të zemrës tënde,
Ku mendimet as që duhet të shkonin,
Ky fillim ka qenë duke u formuar në heshtje,
Priste të ishe gati për të çelë.

Për kaq kohë të ka parë të dëshirosh,
Ka ndier boshllëkun që rritej brenda teje,
Ka vënë re mundimin e madh,
E megjithatë e ka parë që nuk mund të lije tokën që, gjithsesi, s’të nxinte më.

Të pa të luash me joshjen e rehatisë
Dhe premtimet e shplara që njëllojshmëria të pëshpëriste,
Ka dëgjuar ngritjen dhe uljen e valëve të mundimit,
duke pyetur veten nëse do të jetoje gjithmonë kështu.

Pastaj, u lehtësua, kur guximi brenda teje u ndez
e ti hodhe hapin në tokë të re
Sytë u rinuan me energji dhe ëndrra
Shtegu i plotësimit u hap para teje.

Edhe pse destinacionin se ke të qartë ende
Besoji premtimit të shtegut të ri që u hap para teje
Shpalose veten në hirin e fillimit të ri
Që bëhet një me dëshirat e tua

Zgjoje shpirtin për aventura;
Mos u tërhiq prapa për asgjë, mëso të gjesh qetësi në risk
Së shpejti do të jesh në shtëpi me një ritëm të ri,
Sepse shpirti yt e ndien botën që të pret.


John O’Donohue, in “To Bless the Space Between Us”

“A New Beginning” – Esther Klaassen

On The Road

“As you set out for Ithaka,
hope your road is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians, Cyclops,
angry Poseidon — don’t be afraid of them:
you’ll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare excitement
stirs your spirit and your body.”
[…]

~ Ithaka
By C. P. Cavafy
Translated by Edmund Keeley

When you are on your way, your adventurous way, alone or as a team, a long road full of discovery, Dedikim can join you to ‘keep your thoughts raised high’, to give the past a place, be present in the moment, discover future steps.